Page path:


Visjon & Verdier

 
KAEFER Energy skal være den beste bedriften for våre kunder og ansatte.
 

Kundens utfordringer skal ivaretas på en sikker og effektiv måte, gjennom løsningsorienterte, kompetansebaserte holdninger. Vi arbeider etter Lean-metodikk, det vil si fokus på kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, samtidig som vi skal ivareta:

 

  • Kundens behov
  • Egne ansattes trygghet og behov for utvikling
  • Avtalt kvalitet og
  • Våre etiske normer

Vårt handlingsmønster skal gi trygghet for at det beste produktet blir levert uten at dette går på bekostning av mennesker, materiell eller miljø. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle ansatte, organisasjon, tjenester og produkter i nært samarbeid med våre kunder og leverandører.

RED-kultur

KAEFER Energy og ansatte skal hele tiden ha fokus på:

Recognised - (Anerkjent): ta vare på vårt gode omdømme, levere profesjonelle tjenester og løsninger, samt bidra til våre kunders suksess.

Efficient - (Effektiv): kontinuerlig forbedring, dele beste praksis, fokusere på økt produktivitet og marginer.

Different - (Annerledes): skape merverdi for våre kunder og ansatte, sterke etiske holdninger, gode løsninger og fagkunnskap, vår Lean-reise og være en global aktør.

RED