Page path:


Vi er best!

 
26. jun. 2020

Dette ble annonsert i et on-line GMC møte (General Management Committee) der vi fikk to av åtte priser, henholdsvis for «Lean Award – Best Performance 2019» og «Best Performing Business 2019».

 
 

Gjennom denne solide innsatsen oppnår vi:

  • positiv oppmerksomhet fra konsernet som innebærer større frihet til å investere i forbedringer (opplæring, innovasjon, nytt utstyr, nye satsningsområder etc.)
  • økt anerkjennelse fra kundene som bidrar til å trygge arbeidsplassene våre gjennom nye kontraktstildelinger
  • større stolthet og lojalitet til bedriften hos våre ansatte

En stolt administrerende direktør sender de største gratulasjoner til hver og en.

Beste hilsen

Bård Bjørshol