Page path:


Ungt Entreprenørskap

 
22. okt. 2014

I vår ble KAEFER ENERGY kontaktet av Vibecke Lycke Olsen som er daglig leder i Ungt Entreprenørskap. Spørsmålet var om vi ville gå inn som sponsor, eventuelt samarbeidspartner i en eller annen form.

 
 
KEN

I vår ble KAEFER ENERGY kontaktet av Vibecke Lycke Olsen som er daglig leder i Ungt Entreprenørskap. Spørsmålet var om vi ville gå inn som sponsor, eventuelt samarbeidspartner i en eller annen form.

Ungt Entreprenørskap samarbeider med videregående skoler, og er med og legger til rette for at den enkelte elev kan starte og drive en ungdomsbedrift basert på egne ideer.

Vi i KAEFER ENERGY syntes at dette er et positivt initiativ og ønsket å bidra på vår måte. Dermed fikk vi arrangert to individuelle dager ved hovedkontoret for to forskjellige grupper med elever. Vi opplyste om at vi kunne ha 16 elever per dag, men interessen var overveldende stor, og det ble søkt for til sammen mer enn 100 elever. Vi sa da ja til 20 elever per dag, men det dukket opp henholdsvis 23 og 21 på de to dagene. Disse kom fra til sammen mer enn ti forskjellige videregående skoler i Rogaland.

Første samling handlet om å bli en god leder, personalbehandling, hvordan lede en bedrift, samt forenklet bedriftsøkonomi. Samling nr to gikk mer på produktutvikling, fra ide til ferdig produkt og en del gruppearbeid rundt dette. Thorbjørn Jensen var foreleser på dag en, mens Øystein Lea og Kim Haave Eikenes stod for dag to.

Begge klassene fikk en presentasjon av KAEFER ENERGY og ble vist rundt både i verksted og resten av bygget. Tilbakemeldingene fra både elevene og Ungt Entreprenørskap var positive, og de fleste meldte at de hadde lært noe nytt, og at det var en fin avveksling fra vanlig skolegang.

KEN
Positive tilbakemeldinger fra elever og Ungt Entreprenørskap. Foreleser HR Direktør Thorbjørn Jensen.
KEN