Page path:


Tilkomstteknikk og assistansetjenester

KAEFER Energy tilbyr spesialisert personell innen tilkomstteknikk og klatring for gjennomføring av prosjekter i hele olje- og gassindustrien, samt annen industri som for eksempel vindkraft. Vi tilbyr et omfattende utvalg av tilkomstteknikktjenester innen: inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og redningstjenester i områder hvor det er vanskelig å komme til, for eksempel i lukkede rom eller ved høye konstruksjoner.

Som leverandør av alle relevante typer tilkomst, har vi kunnskap og erfaring til alltid å vurdere den beste løsningen.

 

Tilkomstteknikk er egnet for både små og store operasjoner. Disiplinen involverer færre personer og bidrar i mange tilfeller til avlasting av sengekapasitet. I tillegg til utføre våre hovedfag med arbeid i tau innen ISO-disiplinene, tilbyr KAEFER Energy assistanse innen følgende faggrupper:

  • Sorte fag: mekanisk, plate, sveis, flensearbeid, boltetrekking, kaldkutting, rigg og løft
  • Hvite fag: elektrisk, instrument, kabeltrekking og antennemontering
  • Inspeksjon: NDT, fallende gjenstander og Frosio (isolering og overflate) 

Tilkomstteknikk er en kostnadseffektiv og sikker løsning. Som leverandør av alle typer relevant tilkomst, vil vi alltid finne frem til den beste løsningen. Alt utstyr og personell oppfyller gjeldende krav til sikkerhet og sertifisering. KAEFER Energy er sertifisert i henhold til NS 9600 som Utførende bedrift innen tilkomstteknikktjenester.

 

Leif Tore Fredriksen

Leif Tore Fredriksen

Avdelingsleder Tilkomstteknikk

+47 901 49816

Tilkomstteknikk

KAEFER Energy tilbyr assistanse innen sorte fag. 

KAEFER Energy tilbyr assistanse innen hvite fag. 

KAEFER Energy tilbyr assistanse innen inspeksjon.