Page path:


Suksessprosjekt ved veis ende

 
30. okt. 2019

Da arbeidslaget ankom heliporten etter sin siste tur på Statfjord B-prosjektet, ble de tatt imot av flere fra landorganisasjonen for å hedre den flotte innsatsen som er utført gjennom prosjektet.
 

 
 

Arbeidet har i hovedsak vært å bistå i KUI-programmet på plattformen.

Arbeidslaget ble både overrasket og glad over den varme velkomsten, og Øystein Blixt isolasjonsformann og Einar Marius Nysæter koordinerende formann, kan fortelle at det er både fint og vemodig at prosjektet nå er avsluttet. Med stort engasjement kan de fortelle om det gode samarbeidet mellom kunde og de andre aktørene på prosjektet, og ikke minst mellom skiftene, har vært en av flere faktorer til at prosjektet har lykkes.

De trekker også fram gode sammensetninger på de ulike lagene, med tilgang på multidisplint personell og god kompetanse. Arbeidsmoral og trivsel har vært katalysatorer for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og ikke minst den effektive arbeidsinnsatsen, noe som igjen har ført til gode HMS- og produksjonsresultater. Einar Marius Nysæter konkluderer med disse ordene: «det har vært en ære og jobbe med denne gjengen».

Også organisasjonen på land med produksjonsleder, Glenn Saltskår og isolasjonsingeniør Stein Otto Kvinge, er svært fornøyd med gjennomføringen av programmet. De fremhever svært god innsats og engasjement  fra alle utførende i havet, og kan bekrefte at de har fått gode tilbakemeldinger fra kunde på arbeidet som har vært utført.

KAEFER Energy takker for den flotte innsatsen til alle medvirkende personell på prosjektet.

 
 
Statfjord B
 
 

Einar Marius Nysæter og Øystein Blixt synes det er både fint og vemodig at prosjektet nå er avsluttet.