Page path:


Styrket HMS-samarbeid på landanleggene mot 2025

 
11. feb. 2021

«Et målrettet og systematisk samarbeid med våre leverandører er viktig for at vi skal oppnå gode sikkerhetsresultater. Nå styrkes leverandørsamarbeidet på landanleggene frem mot 2025. En avtale med fem av våre sentrale leverandører understreker at vi står sammen for å oppnå bedre sikkerhetsresultater, læring og en sterkere kultur for sikkerhet» (utdrag fra en artikkel  forfattet av Equinor). 

 
 
«Et målrettet og systematisk samarbeid med våre leverandører er viktig for at vi skal oppnå gode sikkerhetsresultater. Nå styrkes leverandørsamarbeidet på landanleggene frem mot 2025. En avtale med fem av våre sentrale leverandører understreker at vi står sammen for å oppnå bedre sikkerhetsresultater, læring og en sterkere kultur for sikkerhet» (selve saken er forfattet av en artikkel fra Equinor). 
 
KAEFER Energy er blant fem sentrale leverandørselskap som sammen med MMP Onshore Plants (OPL) har inngått en avtale om felles standarder og felles sikkerhetsmål fram mot 2025. Målet er å videreutvikle og styrke leverandørsamarbeidet og er en erklæring på at leverandørene skal stå sammen i ansvaret om å arbeide sikkert.
 
Administrerende direktør i KAEFER Energy uttrykker i artikkelen fra Equinor at han har tro på at samarbeidet gjør selskapene sterkere på HMS-området.
 
- Vi setter stor pris på initiativet fra Equinor og er svært glad for å bli invitert til dette samarbeidet. Sammen er vi best rustet til å bli bedre! Kaefer’s mannskap er godt trent i å tilpasse seg nye krav og nye arbeidsformer, og går inn i dette med stort ansvar og forpliktelse.