Page path:


Stillas og tilkomst

KAEFER Energy tilbyr alle relevante typer av stillas- og tilkomsttjenester som benyttes innen olje- og gassmarkedet, on- og offshore. Vi har høyt kvalifisert personell og leverer stillasarbeidere, tilkomstteknikere, riggere, flaggmenn/dekk-mannskap samt installatører av habitat. Vi har også bred erfaring med værbeskyttelse under tøffe klimatiske forhold.

KAEFER Energy er spesialister på komplette løsninger innenfor stillas og tilkomst.

Dette inkluderer ledelse, planlegging, design, styrkeberegninger, montering, inspeksjon, resertifisering, dokumentasjon og demontering. Våre kompetente ingeniører bidrar til å finne de gode løsningene for spesielt komplekse prosjeker.

Tor-Arne E. Sunde

Tor-Arne E. Sunde

Stillas

Mobile: +4797642956

Stillas i KAEFER Energy
Stillas i KAEFER Energy