Page path:


Stillas- og løfteprodukter

ENERGY Rig™
ENERGY Rig™ - løftesystem tilpasset stillas
ENERGY Grip™
ENERGY Grip™ - stillassaks for oppheng

Utvikling av stillasprodukter oppstår gjerne i sammenheng med at prosjektpersonellet har et behov eller utfordring innen tilkomst som det er nødvendig å finne en løsning på. KAEFER Energy tilbyr flere produkter relatert til stillas, både løftearrangement og opphengssaks.

Kontinuerlig dialog med operatører i felt er et viktig verktøy for å fange opp ideer og innspill til utvikling av nye stillasprodukter med forbedrende og effektive egenskaper, også innen HMS.
Dialog
Rune Eiane

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

 

+47 901032 35