Page path:


Status på KAEFER ENERGYs HVAC prosjekter

 
19. sep. 2014

KAEFER ENERGY leverer ikke bare HVAC tjenester til våre multidisipline prosjekter, men også som en selvstendig disiplin med totale leveranser av HVAC til olje- og gassmarkedet. Som totalentreprenør (EPCIC) tilbyr KAEFER ENERGY faglig styrke og tar ansvar for alle kontraktsmessige stadier, fra prosjektering til ferdigstillelse. På bildet: Heimdal. Foto: Øyvind Hagen, Statoil.

 
 

Noen prosjekter innenfor HVAC: 

HVAC oppdrag for Odfjell på Snorre A
KAEFER ENERGY fikk i vår tildelt kontrakt fra Odfjell Drilling Technology for oppgradering av sement-rommet på Snorre A. Sluttkunden er Statoil. Odfjell Drilling Technology er en ny kunde for KAEFER ENERGY innen HVAC, og samarbeidet fungerer godt. Oppdraget innebærer innkjøp av utstyr og materiell, samt installasjon og commissioning. KAEFER ENERGY starter installasjonsarbeidet i februar 2015.

Rammeavtale på arkitekt & HVAC tjenester til Alvheim
KAEFER ENERGY har en langsiktig rammeavtale for ISO vedlikehold på Alvheim med Marathon Oil. Nå har dette engasjementet blitt utvidet til også å omfatte tjenester innen arkitekt og HVAC. KAEFER ENERGY har for tiden HVAC personell integrert i Marathon Oil sine lokaler i Jåttåvågen. Oppgavene består blant annet i å etablere en oversikt over HVAC systemene på Alvheim. KAEFER ENERGY har også ansvaret for tekniske løsninger, planlegging og ledelse av ulike HVAC prosjekter, samt sørge for at dokumentasjonen til HVAC systemene til en hver tid er oppdatert.

Utstyrsleveranse til byssen på Snorre B
Med oppdrag fra Aker Solutions skal KAEFER ENERGY ha ansvaret for innkjøp av HVAC utstyr og leveranse av all leverandørdokumentasjon for oppgraderingen av byssen på Snorre B.

Statoil
Snorre B. Foto: Harald Pettersen, Statoil

Fabrikasjon og installasjon av HVAC kanaler til Heimdal
KAEFER ENERGY skal fabrikkere og installere HVAC kanaler på Heimdal for kunden Archer.

Fabrikasjon og installasjon av HVAC kanaler til North Dragon Drilling Rig
I dette oppdraget har KAEFER ENERGY samarbeidet med en helt ny kunde innenfor HVAC oppdrag. Nymo tildelte KAEFER ENERGY oppdraget med å fabrikkere og installere HVAC kanaler i boremodulen til North Dragon Drilling Rig som skal ferdigstilles i oktober dette året.

North Dragon
North Dragon Drilling Rig

Nytt kjøkken på Troll B
I forbindelse med oppføring av nytt kjøkken på Troll B, fikk KAEFER ENERGY i oppdrag å levere både arkitekt og HVAC tjenester. Oppdraget har bestått av installasjon av innvendig og utvendig HVAC, og diverse innredningsarbeid.

Utvidelse av boligkvarter på Draugen
På Draugen plattformen til Norske Shell har vi utført multidispline tjenester innen både arkitekt- og HVAC tjenestene. KAEFER ENERGY's bidrag har i hovedsak vært å utføre arbeidsomfanget innfor i Aibel's organisasjon, både når det gjelder oppfølging av engineering og utførelse ombord.

Renovering av kjøkken på Heimdal
KAEFER ENERGY fikk oppdraget fra Reinertsen hvor kjøkkenet på Heimdal skulle renoveres. Også her ble det levert tjenester både innenfor HVAC og innredning.