Page path:


Standard innkjøpsbetingelser

Leverandører

KAEFER Energy skal sikre etterlevelse i hele leverandørkjeden. Det er implementert prosesser for godkjenning og oppfølging av alle leverandører. Disse skal dessuten fylles ut og hvis beløp over NOK 100.000, skal KAEFER Energys Supplier Declaration signeres, for å sikre bevissthet, kunnskap og etterlevelse.