Page path:


Sensorteknologi for avdekking av Korrosjon Under Isolasjon

KAEFER Energys nyutviklede sensorsystem er et paradigmeskifte innen isolasjonsbransjen for å få bukt med KUI-utfordringer.

Isolerte rørsystem på prosess- og produksjonsanlegg er utsatt for betydelig risiko for korrosjon under isolasjon (KUI) etter noen år i drift. Tilhørende kostnader kan bli enorme for anleggene og i verste fall føre til lekkasje av hydrokarbon og enda verre; brann og eksplosjon.

KAEFER Energy ha utviklet et sensorsystem samt en effektiv installasjonsrobot som overvåker korrosjon under isolasjon på produksjon- og prosessanlegg.

Fra reaktivt- til forebyggende vedlikehold - ved hjelp av sensor-databasert avdekking av KUI

I dag sikres integriteten på anlegget ved å fjerne isolasjon på rørsystemene suksessivt etter noen år i drift. Rørene inspiseres, males og ny isolasjon legges på. Store områder avisoleres uten at korrosjon i det hele tatt er avdekket, noe som er ineffektivt, samt sløser både med råvarer, tid og ressurser. 

Databasert avdekking av KUI løfter anleggsintegriteten betydelig og reduserer samtidig vedlikeholdskostnader.  Sensorer installeres effektivt med hjelp av KAEFER Energy's egenutviklede autonome roboter. Sensorene samler regelmessig og oppdatert data fra «online» overvåkning av prosessanlegget, og gir grunnlag for kontinuerlig vurdering av tilstanden på rørsystemene. Et optimalisert vedlikeholdsprogram reduserer anleggets nedetid og øker verdiskaping på anlegget.

Hele operasjonen er ATEX-godkjent. 

Arve  Martinsen

Arve Martinsen

Leder for Innovasjon

+47 904 76046