Page path:


Resultat av KAEFER Energys innsamlingsaksjon

 
15. sep. 2015

Resultatet av innsamlingsaksjonen er nå klart, og KAEFER Energy overfører denne uken kr 76 350,- til UNICEF.

 
 

Dette er veldig bra, og synliggjør at KAEFER ansatte engasjerer seg og stiller opp på kort varsel når det trengs! Tusen tusen takk til alle som har bidratt!

Her er litt om hva UNICEF gjør i og i områdene rundt Syria:
UNICEF jobber først og fremst i hjemlandene til flyktningene (Syria, Jordan, Irak, Tyrkia og Libanon), og prøver å bidra til at barna og familiene deres får et best mulig liv der. Men de har programmer i Makedonia som er et transittland for mange flyktninger, der har de satt opp en kombinasjon av ”Child Friendly Space” og mottakssenter for barn og kvinner. Ellers har UNICEF gitt råd til EU om hvordan man skal forholde seg til barn på flukt, da det også er mange av barna som flykter som kommer alene:

  1. Behandle barna som barn, innfri deres grunnleggende rettigheter ref. Barnekonvensjonen
  2. Forebygge og straffeforfølge menneskehandel og –smugling
  3. Barnets beste skal være det grunnleggende og bærende prinsippet i alle situasjoner
  4. Statene må arbeide på tvers av landegrensene for å beskytte barna
  5. Barn skal ikke oppbevares i mottakssentre, og skal ikke skilles fra sine foreldre
  6. EU må beskytte og redde liv, spesielt barn og gravide kvinner
  7. Uavhengig av foreldrenes status har barna rett til utdanning, helsetjenester, psykososial bistand og juridisk hjelp
  8. Barn skal ikke diskrimineres på grunn av foreldres nasjonalitet, bosted, status eller rase
  9. EU bør investere i utvikling av hjemlandene og angripe årsakene til at folk flykter (få slutt på kriger og konflikter)
UNICEF

Ellers er UNICEFs utgangspunkt at barn først og fremst er barn, ikke flyktninger. Og barn har en del grunnleggende rettigheter som følger av FNs barnekonvensjon, uavhengig av hvor de er og hvilken status de eller deres foreldre har: Rett til beskyttelse (mot utnyttelse, vold og overgrep), rett til utdanning, helsehjelp, mat og klær. Disse rettighetene har verdenssamfunnet en plikt til å oppfylle for alle barn.

Takker igjen for alle bidrag, og alle gode tilbakemeldinger!

Les også omtalelse om givergleden i Aftenbladet