Page path:


Prosjekttjenester

Prosjekttjenester leverer personell og materiell til forretningsenhetene; Offshore- og Onshore-prosjekter. I tillegg til å ha ansvar for mindre lokale prosjekter i Stavangerområdet. 

Bjorn Ommundsen

Bjorn Ommundsen

Direktør Prosjekttjenester

 

 

+47 952 31497

Oystein Lea

Oystein Lea

Leder Engineering & Planning

 

+47 454 11565

Jone R. Kjellsen

Jone R. Kjellsen

Leder Prefabrikasjonsverksted, Stavanger

+47 411 08732

LinkedIn Profile

Roger Nordskag

Roger Nordskag

Overflate og PTFE

 

+47 909 79701

Oddgeir Samuelsen

Oddgeir Samuelsen

Avdelingsleder Produksjon - Bryne

Mobile: +4790998590

Rune Eiane

Rune Eiane

Leder Utstyrsbase

 

+47 901032 35

Christian Heggelund

Christian Heggelund

Prosjektleder, Lokalt marked

+47 473 82544

Leif Tore Fredriksen

Leif Tore Fredriksen

Avdelingsleder Tilkomstteknikk

Mobile: +4790149816