Page path:


Produkter

ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER Energy.

ENERGYProducts
Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter innen isolering, tilkomst, overflate, innredning og HVAC.

Også engineering er en viktig del av dette samarbeidet. Våre ingeniører arbeider i et innovativt og inspirerende miljø og bidrar til økt kompetanse og videreutvikling av ferdigheter og kunnskap. KAEFER ENergy bruker betydelige ressurser på teknologiutvikling innen våre fagområder, ofte i samarbeid med kunder og leverandører. Kommunikasjon med operatører ute på anlegg er også et viktig verktøy for å kunne fange opp ideer og innspill, og dette bidrar til ytterligere innovativ tenking med utvikling av nye produkter med forbedrende egenskaper, også innen HMS.

Som en del av dette arbeidet investeres det mye i testing av produktene. Eksplosjons- og jetbranntester utgjør en vesentlig del av testingen, i tillegg til akustiske og termiske tester.

Studier og lydlaboratorium
KAEFER Energy har etablert eget lydlaboratorium i Stavanger som er et nyttig verktøy i forbindelse med produktutvikling. 
 
KAEFER Energy benytter markedsledende programvare for å analysere og visualisere problemområder. KAEFER Energy har utstyr og kompetanse til å evaluere energitap på isolerte objekter. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket og de aller fleste virksomheter kan redusere sitt energiforbruk med begrensede investeringer.
 
Les mer om våre produkter her.

 

EnergyProductslogoer