Page path:


Pilotprosjekt for fjernstyring av belastende arbeidsoperasjoner

 
4. mar. 2013

Det er en kjensgjerning at våre yrkesgrupper er risikoutsatte på grunn av oppgaver som er belastende for helsen. Det gjelder spesielt belastninger knyttet til ergonomi, støy og vibrasjoner. Det arbeides svært aktivt med et pilotprosjekt for fjernstyring ...

 
 

Det arbeides svært aktivt med et pilotprosjekt for fjernstyring av belastende arbeidsoperasjoner. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom de tre største ISO konkurrentene på norsk sokkel, Beerenberg, Bilfinger og KAEFER ENERGY.

28. februar ble det gjennomført en demonstrasjon hos KAEFER ENERGY på Geitaberget der forbehandling med ultrahøytrykk ble utført med både manuell og fjernstyrt metode. Vi fikk da vist forskjellene i arbeidsmiljøet ved de to metodene. Representanter fra petroleumstilsynet, arbeidstilsynet samt kunder og konkurrenter var fornøyd, og demonstrasjonen var en stor suksess.

Pilotprosjektet vil nå bringes videre for å få til en langtidsutprøving på norsk sokkel, noe vi har stor tro på.

 
KEN
KEN