Page path:


«På millimeteren» i verdens høyeste vare- og sengelagerautomat

 
1. jul. 2021

Klatrelaget som består av Åstor Brocks, Daniel Sætre og Sindre Sperrevik har i to uker arbeidet med montering av rammeverket til den nye vare- og sengelagerautomaten på det nye universitetssykehuset i Stavanger, SUS. Sengeautomaten skal monteres i en 40 meter dyp sjakt, og blir med dette den første og høyeste av sitt slag i verden.

 
Spennende å delta på for tiden Norges største byggeplass.

 

- Det er spennende å delta i byggingen av nye Stavanger Universitets Sykehus som for tiden er Norges største pågående byggeplass. At vi som er tilkomstteknikere kan benytte vår kompetanse og erfaring på store byggeprosjekter som dette, viser at våre tjenester er etterspurt i flere markeder», sier Åstor Brocks. Sammen med kollegaene Daniel Sætre og Sindre Sperrevik har han hengt i tau og sele i den 40 meter dype sjakten de siste 14 dagene.

-Bjelkene vi monterer i sjakten danner rammeverket til sengeautomaten (EffiMat), i tillegg har vi montert rammer i alle etasjer, slik at videre installasjon av automaten kan starte. Det er snakk om marginer på kun noen få millimeter når vi skal plassere og montere bjelkene, og vi har derfor blitt godt kjent med både lasermålerne og vatrene.

-Det må være på millimeteren, sier Sindre, mens han leser installasjonstegningene og informerer Åstor og Daniel som henger i sjaktens 7. etasje om de riktige målene før den 75 kg tunge diagonale bjelken boltes fast.

-Nå som den første av to sjakter er montert har vi tatt ut flere erfaringer fra monteringsarbeidet.  Vi tar dette med oss videre til neste sjakt, for da vet vi nøyaktig hvordan vi skal gå i gang med monteringen, forteller Sindre.

Christian Heggelund, prosjektleder i KAEFER Energy og er ansvarlig for oppdraget på SUS.

-Det at vi på lokalmarkedet har fått denne kontrakten gir oss muligheter til å knytte nye relasjoner i byggebransjen. KAEFER Energy har et stort omfang med tjenester og produkter vi kan tilby dette markedet, det er derfor viktig at vi får vist oss frem og kan informere om disse tjenestene. Vi håper selvsagt at dette kan føre til mersalg av tjenester, for eksempel innen isolering, sier Christian.

Christian Heggelund, Prosjekt leder på SUS.
Christian Heggelund, Prosjektleder på SUS.
Daniel Sætre er fornøyd med jobben på SUS.
Daniel Sætre er fornøyd med jobben på SUS.
Tilkomst_KAEFER
Fra venstre: Sindre Sperrevik, Åstor Brocks og Daniel Sætre.
Klatrelag
Montering av bjelker
Montering
Sindre informerer om millimeter for montering.
Våre høye standarder og fokus på sikker arbeidsutførelse fra offshoreindustrien vil vi videreføre til byggebransjen.

- For oss som til vanlig jobber på Offshore-installasjoner eller store landanlegg innenfor olje og gass, er det kjekt å ta del i dette byggeprosjektet. Våre høye standarder og fokus på sikker arbeidsutførelse har vi med oss inn i hvert prosjekt vi jobber på. Det å bidra til å bygge nytt Universitetssykehus for felleskapet er veldig motiverende. Her bidrar vi til verdiskapning i ett annet markedssegment enn olje og gass, avslutter Daniel.