Page path:


"På lag med leverandørene"

 
"På lag med leverandørene"
Foto: Monica Larsen
11. jan. 2021

Petroleumstilsynet (Ptil) sitt hovedtema for 2021 er «På lag med leverandørene», hvor det med rette settes søkelys på leverandørselskapenes vesentlige betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.

 
 

I en serie artikler og reportasjer i Ptils eget tidsskrift forklares bakgrunnen for hovedtemaet.

 

Ptil påpeker at leverandørene har stor betydning, der de besitter mye kompetanse og teknologi som er viktig for å unngå storulykker, og har stor innflytelse på et godt arbeidsmiljø.

 

KAEFER Energy er en valgt leverandører som omtales spesielt i artikkelserien, hvor tematikken rundt ISO-bransjens utsatte posisjon relatert til konjunktursvingninger belyses.

 

Les artikkel her.