Page path:


PGR-trening – prosjektgjennomføring i alle faser

 

Dette var den første treningen av to planlagte seanser, hvor det på første seanse var 25 engasjerte deltakere fra administrasjon, prosjektledelse, plan og økonomi, innenfor forretningsenheten Onshore-prosjekter.

 
 

Hva er Project Governance Rules (PGR)?
PGR er et sett med regler som tar for seg for prosjektgjennomføring i alle faser, fra tilbud til avslutning og erfaringsoverføring. Dette er regler i regi av KAEFER i Tyskland som gjelder for alle KAEFER-selskap i hele verden. Formålet med PGR-treningen er å gjennomføre en praktiskrettet gjennomgang, med fokus på å øke forståelsen for hva disse reglene betyr for den enkelte i sitt arbeid.
 
Agendaen inneholdt blant annet temaer som prosjektleders ansvar og forventningsavklaringer, «handover» fra salg og marked, prognose – rekalibrering, prosjektøkonomi, risikostyring, jobbforberedelse, planlegging, monitoring, Power BI, kontraktsforståelse, endringshåndtering og erfaringsoverføring
 
Det ble også lagt opp til flere «workshops» som» ble gjennomført med stort engasjement fra deltakerne. Besvarelsene fra workshop»’ene ble presentert i plenum, og det ble mange gode diskusjoner underveis. Tilbakemeldingene fra deltakerne etter treningen er veldig positive, og det er tydelig at dette ble ansett som nyttig. Vi vil takke deltakerne for det gode engasjementet, og for gode innspill til videre arbeid.