Page path:


Overflatebehandling

KAEFER Energy har lang og omfattende erfaring innen overflatebehandling, både og on- og offshore. Vi gjennomfører alle typer overflateprosjekter og har kompetanse og utstyr som sikrer spesifisert kvalitet og fremdrift.

 

Vår arbeidsstyrke består av kvalifisert personell, som dekker overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, metallisering og PTFE.

En stor andel av våre ansatte har fagbrev, FROSIO-sertifikat og erfaring med passiv brannbeskyttelse. KAEFER Energy har en stor utstyrspark som dekker alle behov innen fagområdet.

KAEFER Energy tilbyr følgende tjenester innen overflatebehandling:

 • Ingeniørtjenester
 • Blåserensing/maling
 • Passiv brannbeskyttelse
 • UHT-vannjetting
 • Metallisering
 • Pulverlakkering
 • Polyurea
 • Brannmaling
 • Inspeksjon
 • Fjerning av belegg ved hjelp av induksjon
 • PTFE-belegg (eget prefabrikasjonsverksted)
 • Subsea-isolering
Rolf Erik Høgsæt

Rolf Erik Høgsæt

Engineeringansvarlig overflate og passiv brannbeskyttelse

Mobile: +4795202892

Metallisering
Metallisering
Surface protection