Page path:


Opsjonsutøvelse for KAEFER ENERGY

 
27. nov. 2013

KAEFER ENERGY AS er av Statoil Petroleum AS blitt tildelt opsjon på utførelsen av arbeid innen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) for installasjonene Troll A, Troll B og Troll C, Åsgard A, Åsgard B og Kristin. Opsjonen har en varighet på to...

 
 
KEN

KAEFER ENERGY AS er av Statoil Petroleum AS blitt tildelt opsjon på utførelsen av arbeid innen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) for installasjonene Troll A, Troll B og Troll C, Åsgard A, Åsgard B og Kristin.

Opsjonen har en varighet på to år, og starter etter utløpet av ordinær kontraktstid, 1. august 2014. Kontrakten engasjerer mer enn 450 personer offshore og på land.

KAEFER ENERGY AS er svært tilfreds med tilliten Statoil viser bedriften, og ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid i opsjonsperioden.