Page path:


Oppstart på Ivar Aasen

 
6. feb. 2019
Stavanger, Norway

KAEFER Energy starter opp ISO-vedlikehold på Ivar Aasen for Aker BP.

 
 

KAEFER Energy utfører ISO-vedlikehold (Isolering, Stillas, Overflatebehandling) på samtlige Aker BP-opererte installasjoner på norsk sokkel. Etter hvert som Aker BP har utvidet sin offshoreportefølje, har også ISO-kontrakten med Kaefer blitt utvidet. I 2018 ble Alvheim inkludert i tillegg til installasjonene på Valhall, Ula og Skarv. 1. februar i år ble Ivar Aasen inkludert i denne kontraktsporteføljen, og KAEFER overtok ISO-vedlikeholdsansvaret fra tidligere leverandør. Kontrakten som har en varighet på inntil ni år, inklusive opsjons-perioder.

KAEFERs prosjektleder, Kjetil Schmidt, konstaterer at de siste ukene har vært hektiske i forhold til planlegging av aktiviteter og mobilisering av personell, utstyr og materiell. «Det er viktig at oppstarten av prosjektet går knirkefritt, samtidig som HMS ivaretas på en god måte som sikrer en fortsatt skadefri arbeidsplass. Vi «tjuvstartet» litt forrige uke med et klatre-lag mobilisert for å assistere innen inspeksjon, og i dag reiser øvrig personell som inngår i installasjonens grunnbemanning ut på sin første rotasjon og overtar dermed ansvaret for alle ISO-leveranser om bord", forteller Kjetil.

I 2018 signerte Aker BP en allianseavtale med flere selskaper som deretter gikk inn i allianser hvor flere leverandører med komplementære tjenester og kompetanse ble medlemmer. Allianseavtalene ble etablert for å ivareta installasjonenes tekniske integritet. Alliansen som KAEFER utgjør en del av, leverer tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk. KAEFER inngår som en del av alliansens ledelse, hvor man sammen jobber som et integrert team for å forbedre effekten både innen kommunikasjon, samhandling og informasjonsflyt. Forholdet baseres på gjensidig tillit og åpenhet, hvor partene samarbeider for å oppnå felles mål og visjoner, og dermed sikrer både læring og kontinuerlig forbedring. Kjetil Schmidt presiserer at dette fokuset også skal opprettholdes på Ivar Aasen; «Sammen skal vi redusere kostnader, samt øke både verdiskaping og konkurransekraft for alle parter».

Ivar_Aasen_Offshore