Page path:


Om Oss

KAEFER Energy utfører oppgaver tilknyttet olje- og gassvirksomhet i KAEFER Gruppen. KAEFER Energy omsetter for ca. 1,6 milliarder kroner, med store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore. Vi tilbyr ekspertise gjennom alle prosjektfaser innen disiplinene: isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, innredning, HVAC og engineering.  

KAEFER Energy er et ledende ISO-selskap rettet mot olje- og gassindustrien.

KAEFER Energy sysselsetter 1700 ansatte, med hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Bergen, Bryne, Stjørdal og Verdal.

Pågående prosjekter

Fra KAEFER Energys hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor i Bergen og Trondheim, styres blant annet installasjonene Martin Linge Hook Up, Troll A/B/C, Åsgard A/B, Kristin, Statfjord B, Johan Sverdrup, Alvheim, Ula, Vallhall, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen. KAEFER Energy utfører også vedlikehold på landanleggene Kårstø og på Mongstad. 

HMSK & Risiko

KAEFER Energy er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. HMS-arbeidet er basert på 0-skade filosofien. Selskapet er prekvalifisert i EPIM som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.