Page path:


Om Oss

KAEFER Energy utfører oppgaver tilknyttet olje- og gassvirksomhet i KAEFER Gruppen. KAEFER Energy omsetter for nærmere 2 milliarder kroner, med store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore. Vi tilbyr ekspertise gjennom alle prosjektfaser innen disiplinene: isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, innredning og engineering.  

KAEFER Energy er et ledende ISO-selskap rettet mot olje- og gassindustrien.

I høyaktivitetsperioder sysselsetter KAEFER Energy gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer,  hovedkontor ligger i Stavanger, med avdelingskontor i Bergen og Bryne.

Pågående prosjekter

KAEFER Energy utfører vedlikehold innen våre disipliner på blant annet installasjonene Troll A/B/C, Åsgard A/B, Kristin, Statfjord B, Johan Sverdrup, Martin Linge, Alvheim, Ula, Vallhall, Skarv, Alvheim Ivar Aasen, i tillegg til landanleggene Kårstø og Mongstad. 

HMSK & Risiko

KAEFER Energy er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. HMS-arbeidet er basert på 0-skade filosofien. Selskapet er prekvalifisert i EPIM som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.

KAEFER Energy