Page path:


Nyheter

Hold deg oppdatert!

Viser 1-20 av 55 elementer.

Nok et spennende leveranse til Sør Korea

12. mar. 2021

KAEFER Energy skal levere en kombinasjonskasse som har både passiv brannbeskyttelse-egenskaper og kryogenisk spill-egenskaper til Coral-prosjektet i Sør-Korea. 

— Produktet er helt nyutviklet, og sammenhengen her er at det i 2018 kom en helt ny internasjonal standard for kryogensik testing.

KAEFER Energy var det første selskapet som testet den...

more ...

Styrket HMS-samarbeid på landanleggene mot 2025

11. feb. 2021

«Et målrettet og systematisk samarbeid med våre leverandører er viktig for at vi skal oppnå gode sikkerhetsresultater. Nå styrkes leverandørsamarbeidet på landanleggene frem mot 2025. En avtale med fem av våre sentrale leverandører understreker at vi står sammen for å oppnå bedre sikkerhetsresultater, læring og en sterkere kultur for sikkerhet» ...

more ...
Prefabrikasjonsveksted - KAEFER Energy

"På lag med leverandørene"

11. jan. 2021

Petroleumstilsynet (Ptil) sitt hovedtema for 2021 er «På lag med leverandørene», hvor det med rette settes søkelys på leverandørselskapenes vesentlige betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.

more ...
Vi er best!

Vi er best!

26. jun. 2020

Dette ble annonsert i et on-line GMC møte (General Management Committee) der vi fikk to av åtte priser, henholdsvis for «Lean Award – Best Performance 2019» og «Best Performing Business 2019».

more ...

Gode nyheter i coronakrise og lav oljepris

24. jun. 2020

Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling og Jens Tolås, direktør for offshoretjenester i KAEFER Energy forteller i et intervju med Enerwe gleden å bli tildelt ISO-vedlikeholdskontrakten på Martin Linge.

more ...

Digitalisering tar oss videre

16. jan. 2020

KAEFER Energy arbeider med spennende digitaliseringsprosjekter innen økonomi og administrasjon, og jobber stadig med å finne gode digitale løsninger på manuelt og tidkrevende arbeid.

more ...
Kake

Alle får en bit av kaken!

4. nov. 2019

Johan Sverdrup-feltet er nå i produksjon! Dette er det største utbyggingsprosjektet i Norge siden 80-tallet, og produksjonsstarten for et slik suksessfullt prosjekt som Johan Sverdrup vil bli behørig markert. 

more ...
Statfjord B

Suksessprosjekt ved veis ende

30. okt. 2019

Da arbeidslaget ankom heliporten etter sin siste tur på Statfjord B-prosjektet, ble de tatt imot av flere fra landorganisasjonen for å hedre den flotte innsatsen som er utført gjennom prosjektet.
 

more ...
OTD 2019

Møt oss på OTD 2019!

7. okt. 2019

Kom innom standen på en kaffe, og møt våre hyggelige medarbeidere som lærer deg mer om viktige og nyttige temaer som robotisering, klatring og "virtual reality".

more ...
KAEFER Energy - Lean-pris 2019

KAEFER + LEAN = FREMTIDEN

27. sep. 2019

KAEFER + LEAN = FREMTIDEN: gjennom smarte løsninger, kontinuerlig forbedring og ved å fremme innovasjon og digitalisering. Se mer i filmen under.

more ...