Page path:


Milliardkontrakt til KAEFER ENERGY -

 
11. sep. 2014

Statoil har på vegne av Gassco tildelt KAEFER ENERGY ansvaret for å utføre alt vedlikehold innen ISO fagene på Kårstø for mange år fremover.

 
 

Kontrakten omfatter Kårstø-anleggets totale behov for tjenester og materiell innen de fleste av KAEFER ENERGY sine hoveddisipliner, slik som isolering, stillas, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse. Kontrakten innbefatter også tilkomstteknikk og habitat, samt ingeniørtjenester innen alle relevante fag. Kontraktsperioden er fire år pluss to opsjonsperioder på til sammen fem år. Totalverdien på kontrakten er antatt å være 1,5 milliarder kroner, inklusive opsjonsperiodene.

Oppstart på anlegget skjer i løpet av kort tid og kontrakten vil sysselsette ca. 130 personer.

- Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for KAEFER ENERGY, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol. - Den sikrer ikke bare viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover, den kommer også på et tidspunkt hvor olje- og gassindustrien opplever store utfordringer med redusert ordretilgang, og store utfordringer knyttet til opprettholdelse av sysselsettingsnivået.

Statoil
Photo: Kårstø plant - Øyvind Hagen - Statoil

Kontrakten ble vunnet i konkurranse med andre store aktører innen ISO-bransjen.
Risikohåndtering, resultatoppnåelse- og tilnærming til HMS arbeidet, teknologivalg og gjennomføringsmodell for vedlikeholdsoppdragene er alle viktige elementer som medførte at valget falt på KAEFER ENERGY. - Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette tilbudet, sier direktør forretningsutvikling Sigve Aabø, - og brukt all vår erfaring og kunnskap i å foreslå løsninger vi tror vil tjene Statoil på en god måte, også i et langsiktig perspektiv.

KAEFER ENERGY utfører allerede tilsvarende ISO-vedlikehold på mange av Statoils offshore installasjoner, og tar denne tildelingen som et signal på at Statoil er fornøyd med leveransene. - Vi er ydmyke i forhold til at Statoil på denne måten gir oss en bekreftelse på at vi holder god kvalitet på våre leveranser, avslutter Bjørshol.

KAEFER ENERGY har to egne produksjonsverksteder, et i Stavanger og et i Verdal. Her arbeides det med blant annet isolering, innredning, overflatebehandling og PTFE-belegning.