Page path:


Mange oppdrag på Johan Sverdrup

 
31. okt. 2016

KAEFER Energy har blitt tildelt alle kontraktene tilknyttet ISO-disiplinene (isolering, stillas og overflatebehandling) på Statoils gigantiske Johan Sverdrup–felt (fire plattformer). Kontraktene er på rundt 200 millioner kroner.

 
  • Aibel har tildelt KAEFER Energy kontrakten for isolering , innredning, passiv brannbeskyttelse og «touch-up» maling for boreplattformen som skal bygges i Haugesund. Kontrkaten har en verdi på 100 millioner kroner.
  • Statoil har tildelt en kontrakt for ingeniørarbeid og installasjon av isolasjon på pakkeleveransene til de to plattformdekkene som skal bygges i Korea, til en verdi på 50 millioner kroner.
  • I tillegg til dette, har Rosenberg WorleyParsons ansvaret for bygging av tre broer og to fakler i forbindelse med de fire Johan Sverdrup-plattformene. KAEFER Energy er valgt som underleverandør på leveranse av ISO-tjenestene, med tilhørende ingeniørtjenester. Kontraktsverdien er på ca. 30 millioner kroner.
  • Videre har Samsung Heavy Industries tildelt KAEFER Energy kontrakten for ingeniørarbeid knyttet til isolasjon av de to plattformene som skal bygges i Korea.

Et annet aspekt relatert til Johan Sverdrup-prosjektene er at Statoil har spesifisert GRP som mantlingsmateriale, i stedet for rustfritt stål som normalt har vært brukt. Erfaringen KAEFER Energy tilegner seg gjennom disse kontraktene for det relativt «nye» mantlingsmaterialet vil kunne representere en fordel ved fremtidige anbud.

«Alle snakker om Johan Sverdrup, og vi har blitt tildelt alle kontraktene som har vært i markedet tilknyttet dette prosjektet», sier administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol.

KAEFER Energy har i senere tid også blitt tildelt kontrakter tilknyttet Totals' Martin Linge-prosjektet, både for Samsung i Sør-Korea (leveranse av brannbokser) og for Rosenberg WorleyParsons (offshore hook up og ferdigstillelse). Selskapet har også flere langsiktige vedlikeholdskontrakter med Statoil, Aker BP (tidligere BP og Det Norske) og Engie.

«Både nye og eksisterende kontrakter bidrar til å sikre arbeidsplasser for våre ansatte. Det gir oss stabilitet og konkurransefortrinn. Med tanke på markedsnedgangen, bidrar disse kontraktene til å se lysere på fremtiden», sier Bjørshol.

KAEFER startet med å intensivere effektivitetsarbeidet i 2012, to år før oljeprisen begynte å falle. «Vi var en av de første selskapene som fokuserte på forbedring ved å implementere Lean management. Lean-prosessen skal sikre reduserte kostnader ved bedre tilrettelegging, organisering og forberedelse av ulike arbeidsprosesser, slik at våre ansatte kan jobbe smartere og mer effektivt. Resultatene har så langt vært positive, og KAEFER Energy har klart å oppnå flere forbedringer.

Statoil