Page path:


Lokalmarked (Rogaland)

For bedrifter i Stavanger og Rogaland for øvrig, tilbyr KAEFER Energy isolering av tekniske anlegg, også til anlegg som ikke er relatert til olje- og gassindustri. Vi utfører oppdrag for den lokale VVS-bransjen, bygningsindustrien og landbasert prosessindustri. Vi løser isoleringsutfordringer på blant annet båter, meierier og tekniske rom i industribygg. Vi kan også levere overflate- og stillastjenester til denne type prosjekt.

Energieffektivisering
Høy romtemperatur i tekniske rom på grunn av uisolerte ventiler, pumper, flenser, filtre etc. kan gi høye og unødvendige energikostnader. Dette kan også føre til driftsproblemer og redusere levetiden på automatikk og annet utstyr. 

Som en del av vårt energieffektiviseringsprogram, kan KAEFER Energy  kartlegge varmetap.

Dette blir gjort i form av termografi, hvor data legges inn i et eget-utviklet program for å beregne energisparingstiltak for tekniske rom. Et av tiltakene for effektiv isolering, er blant annet skreddersydde og fleksible isolasjonsputer på ventiler, pumper og varmt utstyr. Det legges opp til enkel tilgang for inspeksjon, samt ingen vedlikeholdskostnader.

Christian Heggelund

Christian Heggelund

Prosjektleder, Lokalt marked

+47 473 82544