Page path:


Lean går offshore

 
26. nov. 2016

Waste Walk & Lean-forbedrings-workshop (Modul 1) ble for to uker siden gjennomført på Troll A. Treningen fokuserte på en miks av teori, fulgt av praktisk implementering, hvor deltagerne ble delt inn i arbeidsgrupper.

 
 

Hver gruppe identifiserte sløsing i de ulike prosessene som ble analysert. For å finne potensielle forbedringer ble også operatørene involvert, før det ble gjennomført rotårsak-analyse av problemene, for så å utvikle en detaljert handlingsplan med konkrete mål. De første forbedringsideene ble dirkete implementert. Det var en overveldende opplevelse for alle involverte, og teamet presenterte treningsresultatene til både operatører og gjester fra Statoil.

Regional Lean-leder i KAEFER-konsernet, Heiko Habedank uttaler følgende om treningen: «Den positive lagånden og de imponerende resultatene på bare få dager var fantastiske. Selv kunden la merke til at vi gjør en forskjell med dette treningsprogrammet, sammenlignet med andre leverandører».

Lokal Lean-leder i KAEFER Energy, Tim Nøttveit var også svært imponert over deltakelse og engasjementet i gruppen som deltok på treningen. "Det var svært høy kvalitet på de ulike analysene og forbedringstiltak som ble jobbet med".


Intervju med noen av deltagerne på treningen:

Hvordan opplevde dere Lean-treningen på Troll A?

Treningen har vært veldig konstruktiv og nyttig for oss, og vi har store forventninger videre med Lean-arbeidet. Det var en utrolig positiv opplevelse, spesielt med tanke på at treningen foregikk offshore, det vil si på stedet hvor vi utfører vårt daglige arbeid. Vi føler vi har fått veldig mye ut av treningen, og gleder oss til å få utført noe av dette i praksis sammen med operatørene. Det var også fint å kunne ta opp problemstillinger og utfordringer vi har i hverdagen direkte med våre ledere.

Hvilken nytte ser du nå av Lean?
Vi har allerede funnet mulige løsninger på ulike sløsingskilder. Vi ser at vi selv kan gjøre en del forbedringer uten at det trenger koste så mye. Det var også bra å få mer kunnskap og kompetanse på å finne mulige sløsingskilder og rot-årsaker, det vil si kilden til problemet, slik at vi kan jobbe smartere. Som sagt så er vi er allerede godt i gang med å se på sløsingskilder, og hvordan vi kan løse dette med forbedringsarbeid for få de gode resultatene, og forhåpentligvis kunne lukke tiltak etter hvert. Vi kan også nevne at vi er svært stolte av at plattformledelsen var positive til sesjonen, de mente vi utførte treningen profesjonelt og sammenlignet øvelsen med «høyskole-nivå».

StatOil