Page path:


Lavfuktighetssystem (KLHS)

Driftsanlegg utstyrt med kalde rør (kryo-rør) kan inneha temperaturer ned i -160°C. Avisoleres isolasjonen på rørene mens disse er i drift, vil det umiddelbart dannes et lag med is på utsiden av rørene på grunn av fuktigheten i atmosfæren. Utskifting av isolasjon på kalde rør har tidligere derfor vært en vedlikeholdsjobb som kun har funnet sted under såkalte revisjonsstanser (RS-stanser). 

Effektiv metode for renovering av kalde rør i drift

KAEFER Energy introduserer en metode som gjør det mulig å renovere kalde rør selv i drift. Renoveringsområdet utstyres med habitat i tillegg til en maskin som produserer ekstremt tørr luft (KAEFER LowHumiditySystem-KLHS), og som dermed vil eliminerer all fukt i rommet. Isdannelse unngås  og korrosjonsskader kan repareres før rørene isoleres på nytt.

Rolf Ingebrigtsen

Rolf Ingebrigtsen

Direktør Onshore-prosjekter

+47 482 00040

LowHu­mid­itySys­tem-KLHS
Renoveringsområdet utstyres med habitat i tillegg til en maskin som produserer ekstremt tørr luft (KAEFER LowHumiditySystem-KLHS), og som dermed vil eliminerer all fukt i rommet

Systematisk, sikkert og med miljøgevinst 

Metoden er effektiv, trygg og tidsbesparende. Rørene inspiseres og tilstanden på røret vurderes på stedet, slik at våre fagfolk raskt kan re-isolere rørene.

Det er en stor fordel at renovering av kalde rør kan utføres utenom revisjonsstanser (driftsstopp). Operasjonen blir forutsigbar, arbeidet får mer kontinuitet, samt at inspeksjon- og vedlikeholdsaktivitetene utføres etter plan, uten å møte uforutsette hindringer.  Å skifte isolasjon når en ønsker, - og ikke kun under en revisjonsstans, viser seg også å gi en miljøgevinst. Nå er det ingen begrensninger på tid og heller ikke hvilke isolasjonsutskiftinger som må prioriteres. Isolasjonen byttes kontinuerlig og mye av energitapet forhindres. 

KAEFER Energy arbeider kontinuerlig for å ta i bruk effektive og brukervennlige metoder innen isoleringsfaget. Dette skaper blant annet kontrollerte, målrettede og forutsigbare arbeidsoperasjoner, samtidig som kostnad- og tidsbesparelse kommer alle involverte til gode.

KAEFER LowHumiditySystem-KLHS
KAEFER LowHumiditySystem-KLHS
KAEFER LowHumiditySystem-KLHS