Page path:


Kurs og kompetanse

KAEFER Energy gjennomfører en rekke forskjellige kurs ut fra hvilke krav som til enhver tid foreligger, og basert på behov avropet fra prosjekt og disiplin. Våre ansatte kan komme med ønsker om opplæring ved å melde fra til sin overordnede eller til kurskoordinator.

Kurs- og kompetanseheving basert på krav og behov.

 

Vi arrangerer kurs som:
Asbestsanering, UHT, belzona, chartek, fallsikring, grunnleggende arbeidsmiljøkurs (VO ), habitat, frosio, oppmålerkurs, tilkomstteknikk og riggerkurs. Norsok kvalifikasjonstest R004, TR1660 , M-501 og §17 stillas

KAEFER Energy har sin egen firmaportal på trainingportal.no hvor vi har tilgang både til eksterne og interne e-lærings- og klasseromskurs.