Page path:


KAEFER-skolen

KAEFER Energy har kompetanseutvikling som satsingsområde, og tilbyr ulik opplæring for våre ansatte.

KAEFER Energy har en dynamisk opplæringsaktivitet, og tilpasser kursvirksomheten mot behovet som markedet til enhver tid har.

 

Her finner du en oversikt over hva som tilbys av opplæring i KAEFER Energy og hvilke muligheter den enkelte ansatte har for kompetanseutvikling.