Page path:


KAEFER Energy vinner ny stor Johan Sverdrup kontrakt

 
29. feb. 2016

Statoil har tildelt KAEFER Energy kontrakten for isolering av utstyrsenheter til de to plattformdekkene som skal bygges ved Samsung Heavy Industries i Korea, for gigantfeltet Johan Sverdrup.

 
 

Det er prosess- og stigerørplattformene som bygges i Korea, mens bore- og boligplattformene bygges av Aibel og Kværner. Sist høst tildelte Aibel kontrakten for alt arbeid knyttet til isolering, arkitekt og passiv brannbeskyttelse på Johan Sverdrup Drilling Platform til samme bedrift. Med den siste tildelingen har KAEFER Energy allerede tatt en betydelig del av arbeids­omfanget knyttet ISO-fagene på Johan Sverdrup utbyggingen.

Den nye kontrakten starter umiddelbart og mye av arbeidet kommer til utførelse i 2016. Statoil har tatt grep for å sikre høy og jevn kvalitet i forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen, forteller Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling i KAEFER Energy. Ved tidligere feltutbygginger har operatørselskapene erfart varierende kvalitet på isoleringsarbeid utført på de forskjellige utstyrsenhetene. KAEFER Energy vil levere spesifisert kvalitet, på alle disse enhetene. I praksis innebærer dette at personell fra KAEFER Energy vil planlegge isoleringsarbeidet, foreta alle nødvendige innkjøp, utføre prefabrikasjon, for deretter å installere isolasjonskomponentene på de aktuelle lokasjonene. Alle aktiviteter som KAEFER Energy skal utføre vil skje i nært samarbeid med de respektive pakkeleverandørene og Statoil. Arbeidet vil i hovedsak foregå i Norge, Storbritannia, Tyskland og Spania og det kan være aktuelt å gjøre ferdigstillelse i Korea.

Dette prosjektet gir KAEFER Energy mulighet til å bruke bredden i selskapet, utdyper Aabø. Vi har en solid anskaffelsesfunksjon både i Stavanger og på konsernnivå i Tyskland, vi har et stort og moderne prefabrikasjonsverksted i Stavanger og vi har personell i Norge, Europa og Korea som vil håndtere installasjonsarbeidet på en flott måte. Oppdraget passer svært godt for et selskap som KAEFER Energy og kan representere en omsetning opp mot 50 millioner kroner.

Vi har vært med på mange utbyggingsprosjekter og sett utstyrsenheter levert fra ulike leverandører i inn- og utland. Vi har stor tro på at modellen som blir introdusert på Johan Sverdrup prosjektet, vil vise seg å være en smart løsning for å sikre jevn og høy kvalitet, avslutter Aabø.