Page path:


KAEFER Energy tildelt ISO-vedlikeholdet for Martin Linge feltet

 
12. mai 2020

Det var stor glede da det ble kjent at Equinor valgte KAEFER Energy som leverandør av ISO-tjenestene for Martin Linge feltet.

 
 

Tjenestene omfatter leveranse av isolering, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, stillas og klatring, samt muligheter for diverse tilleggstjenester innenfor andre fagfelt. Kaefer utfører i dag også disse tjenestene i forbindelse med ferdigstillelse av Martin Linge-prosjektet.

Arbeidsomfanget har en antatt verdi på ca. 100 – 150 millioner kroner over ti år, og inkluderes i den langsiktige rammeavtalen selskapet har med Equinor. Bård Bjørshol, administrerende direktør, understreker viktigheten av avtalen, både med hensyn til aktivitet, inntekt og sysselsetning, og ikke minst med tanke på videreutvikling av bedriften. I fjor sommer ble KAEFER Energy også tildelt vedlikeholdsansvaret innen ISO-fagene for alle fem installasjonene på Johan Sverdrup feltet, som sammen med Martin Linge representerer de nyeste Equinor-installasjonene. Disse er satt opp med det siste av digitale systemer, noe som også gir KAEFER Energy mulighet til fullt ut å implementere digital teknologi innen ISO-fagene, som en del av sine prosesser innen kontinuerlig forbedring. Videreutvikling, gjennom innovasjon, digitalisering og Lean, har vært fokusområder i vår bedrift, understreker Bjørshol, og forteller videre at satsingen har bidratt til forbedring innen HMS, kvalitet og effektivitet.

KAEFER Energy vil ha opp mot 500 ansatte engasjert offshore under ISO-rammeavtalen med Equinor. Den omfatter, i tillegg til Martin Linge og Johan Sverdrup, også feltene Troll, Åsgard og Kristin.  Avtalen representerer flere milliarder i omsetning for KAEFER Energy gjennom løpetiden frem til 2031.

Det er ekstra hyggelig å få tildelt et utvidet arbeidsomfang. Vi har oppnådd meget gode HMS resultater over flere år og levert effektiv arbeidsutførelse med kontinuerlig forbedringsfokus. Vi søker løsninger på utfordringer til det beste for alle parter, sier ansvarlig for offshore prosjekter i KAEFER Energy, direktør Jens Tolås. Jeg ser på tildelingen som en solid anerkjennelse fra Equinor for vår måte å tilnærme oss og utføre arbeidet på, samt det gode samspillet vi har oppnådd med deres representanter. Vi er både stolte, glade og ydmyke i dag, avslutter Tolås.

 
Martin Linge
Credit-Jan_Arne_Wold___Woldcam-Copyright-EquinorEquinor-Martin_Linge_final