Page path:


KAEFER Energy tildelt 9 millioner i FoU-støtte

 
3. jul. 2020

KAEFER Energy høster stor anerkjennelse for sitt omfattende initiativ knyttet til en av prosessindustriens største utfordringer; Korrosjon under isolasjon. 

 
 

Slike korrosjonsangrep kan forårsake gasslekkasjer, med fare for liv og helse, nedstengning av produksjon med potensielt enorme kostnader knyttet til tap av produksjon og reparasjon av korrosjonsutsatte rør.

KAEFER sin løsning inkluderer omfattende bruk av nyutviklet digital teknologi og involverer flere norske teknologibedrifter i utviklingsarbeidet. Et arbeid og løsning som også anerkjennes av Innovasjon Norge gjennom sine finansielle støtteordninger. Kort fortalt dreier konseptet seg om robotisert installasjon av nyutviklede sensorer, data transmisjon og -prosessering, visualisering og prediksjon av mulig korrosjon under isolasjon. Et av selskapene i verden med lengst og bredest erfaring innenfor korrosjon i industrien, er DNV GL. Også de er involvert i løsningen gjennom sine verktøy for dataprosessering og prediksjon. Basert på slik informasjon kan operatørselskapene gjennomføre et mer målrettet vedlikehold, og dermed styrke den generelle anleggsintegriteten.


Industriens anerkjennelse av løsningen styrkes ytterligere gjennom at Norges Forskningsråd nå har besluttet å yte ni millioner i økonomisk støtte som delfinansiering til et prosjekt som skal bidra til ytterligere styrking av konseptet. KAEFER Energy har, sammen med SINTEF Energy, opprettet et FoU-prosjekt for å forbedre kunnskapen om hvor sensorer bør plasseres på rørene for å gi et optimalt bilde av korrosjonstilstanden. Målet er å utvikle et verktøy som optimaliserer plasseringen av sensorene for å gi en best mulig risikobilde. Prosjektet som vil løpe over 2 år, innehar en betydelig innovasjonshøyde og ledes av Kaefer Energy.

Det er knyttet flere patenter til løsningen som i første omgang vil bli tilbudt prosessindustrien i Norge. Selv om løsningen ikke har vært markedsført utenfor Norge, mottar nå KAEFER henvendelser fra utlandet. Det er åpenbart et stort internasjonalt potensial for denne teknologien som pr. i dag er enestående, - også i globalt perspektiv.