Page path:


KAEFER Energy tildeles stor ISO-kontrakt på Mongstad

 
19. apr. 2017

Statoil tildeler Kaefer Energy en stor kontrakt for ISO-vedlikehold på Mongstad-anlegget. Kontrakten omfatter isolering, overflatebehandling og stillasbygging, og den løper over en toårsperiode med en forventet verdi på NOK 300 millioner.

 
 

KAEFER Energy utvider med dette et allerede omfattende engasjement innen ISO-vedlikehold for Statoil. I 2010 overtok selskapet alle ISO-aktiviteter på feltene Troll, Åsgard og Kristin, og i 2014 ble KAEFER tildelt tilsvarende kontrakt for Kårstø-anlegget. Alle disse kontraktene er langtidskontrakter og utgjør et solid og strategisk viktig fundament for KAEFER’s totale engasjement i Norge.

KAEFER har hatt omfattende oppdrag for Statoil på Mongstad i flere perioder de siste ti årene. Disse kontraktene har gitt KAEFER muligheter til å demonstrere gjennomføringskraft og kvalitet i leveransene, forteller direktør for forretningsutvikling Sigve Aabø. I tillegg til kontraktene for Statoil direkte, har også KAEFER hatt kontrakter på Mongstad-anlegget for andre leverandører til Statoil.

Arbeidet på Mongstad under den nye kontrakten startes allerede i mai måned og vil sysselsette rundt 170 personer i to år fremover.
Sigve Aabø ser tegn til at bunnen i oljekrisen kan være nådd, og at det nå kan gå mot lysere tider for bransjen.Vi er ydmyke og takknemlige for dette store oppdraget i en utfordrende tid for oss i oljenæringen, presiserer Aabø. - Selv om KAEFER har klart seg bra gjennom de siste krevende årene, er kontrakter av denne størrelsen nødvendige for å sikre stabil sysselsetting fremover. Kaefer Energy feirer 40 år i Norge dette året, og da er det selvsagt ekstra kjekt at vi tildeles nye kontrakter, opprettholder solide arbeidsplasser for våre ansatte og samtidig leverer positive resultater, avslutter Aabø.

KEN