Page path:


KAEFER Energy tildeles milliardkontrakt av BP Norge for offshore ISO-vedlikehold

 
5. feb. 2016

Jubelen sto i taket hos KAEFER Energy i dag da det ble kjent at kontrakten for alt offshore ISO-vedlikehold for BP Norge skal utføres av KAEFER Energy i årene som kommer.

 
 

BP Norge har til sammen 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på feltene Valhall, Ula og Skarv.
Kontrakten har en varighet på inntil ni år, inklusive opsjonsperioder, og representerer en forventet årlig omsetning på over 180 millioner kroner.

-Dette er en stor kontrakt, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol, og vi er ydmyke i forhold til den tilliten BP viser vår bedrift gjennom denne tildelingen. Kontrakten kommer på et tidspunkt der hele olje og gass industrien har utfordringer med å opprettholde sysselsettingen, og for oss representerer denne kontrakten økt trygghet for våre ansatte. Kontrakten antas å sysselsette over 200 personer og vil sikre arbeid for mange av våre ansatte fremover.

ULA

KAEFER Energy har de siste årene jobbet intenst med forbedringer gjennom et omfattende Lean program. Vi har erfart betydelige forbedringer på løpende kontrakter, noe også tilbakemeldinger fra våre kunder understreker. Bjørshol mener at dette arbeidet har spilt en vesentlig rolle i forholdet til å styrke konkurranseevnen i kampen om denne kontraktstildelingen.

- Dette blir en svært viktig kontrakt for KAEFER Energy i årene som kommer, avslutter Bjørshol.

KEN
Bård Bjørshol, CEO, KAEFER Energy and Jan Norheim, CEO, BP Norge.