Page path:


KAEFER Energy har vunnet storkontrakt for Johan Sverdrup plattform

 
8. des. 2015

KAEFER Energy er valgt som Aibel sin leverandør av ISO-tjenester for Johan Sverdrup Drilling Platform.

 
 

Den nysignerte kontrakten representerer en omsetning på ca. 100 millioner kroner og vil sikre arbeid for ansatte tilknyttet både ISO- og Innrednings segmentet. KAEFER Energy vil ganske raskt bli involvert i prosjektet, men høyaktivitetsperioden vil være i 2017 og frem til plattformen går offshore sommeren 2018. Prosjektet vil også sysselsette ingeniører innen de relaterte fagdisiplinene og tilføre mye arbeid til bedriftens prefabrikasjonsverksteder i Stavanger.

 

Statoil

Bård Bjørshol, Administrerende direktør i KAEFER Energy, er meget stolt og svært tilfreds med at Aibel igjen velger KAEFER som samarbeidspartner på sine nybyggprosjekter. «Vi startet med Lean Management for tre år siden og har investert mye tid og penger for å oppnå økt effektivitet i alle ledd». Videre forteller Bjørshol at det i dag er tre fulltids ansatte Lean-ledere i KAEFER Energy som kun fokuserer på å bistå prosjektene og avdelingene i å bli mer kostnadseffektive. «Resultatene fra dette arbeidet svarer for seg selv, og kunder, ansatte og eiere høster nå fruktene», avslutter Bjørshol.

På bildet:
Johan Sverdrup Field Centre - Photo Statoil .