Page path:


KAEFER ENERGY tildelt stor ISO-kontrakt på Gjøa

 
6. feb. 2013

GDF SUEZ E&P Norge har tildelt KAEFER ENERGY en langsiktig ISO-kontrakt som skal dekke Gjøas behov for tjenester og materiell innen isolering, stillas og overflatebehandling. I tillegg dekker kontrakten nødvendig ingeniørbistand innen de samme fagene. To...

 
 

Totalverdien på kontrakten er estimert til nærmere 50 millioner kroner med tillegg av opsjonsperioder.

Av større oppdrag på plattformen er det i utgangspunktet planlagt en stor malingskampanje som skal foregå de neste årene. KAEFER ENERGY skal også utføre stillasarbeid og tilkomstteknikk for alle øvrige disipliner om bord på plattformen. KAEFER ENERGY har frem til i dag hatt kontrakten for ISO-vedlikehold på Gjøa plattformen i samarbeid med IKM Operations.

Kontrakten starter umiddelbart og løper frem til 1. januar 2017. Kontraktsperioden kan forlenges med to opsjoner, hver på to år.

KEN