Page path:


Isoleringsprodukter

KAEFER Energy tilbyr produkter innen isolering relatert til varme, kulde, støy og kapsling. 

Flere av våre utviklingsprosjekter består av utvikling av nye branntekniske løsninger og produkter som ofte krever omfattende testing. I tillegg til  brann- og eksplosjonstesting, gjennomføres det også andre tester for å dokumentere egenskaper knyttet til termisk isolasjon, støydemping og korrosjonsbeskyttende egenskaper for å kunne håndtere kombinasjonsklasser.

 

Birger Susort

Birger Susort

Isolering

+47 911 32067

ENERGY Firecover® - brannkasse
Brannisolering
Akustisk isolering
Akustisk isolering
 
Termisk isolering
Termisk isolering