Page path:


Internasjonal opplæring

KAEFER utvikler kompetansen til våre ansatte, legger til rette for opplæring og samarbeider tett på tvers av landegrensene. På denne måten forbereder vi våre ansatte på fremtidens marked.

Samarbeid på tvers av landegrenser.
  • Ledelsesutviklingsprogrammer
  • Prosjektlederkurs
KEN