Page path:


Intern lederopplæring

Ledelse i KAEFER Energy skal ha mulighet både til å utvikle seg, samt få utnytte sitt lederpotensial. Det arrangeres ulike interne programmer innen ledelse.

Ledelse i KAEFER Energy innebærer utvikling og vekst.

 

Lederprogram: Intern opplæring for ledere med personalansvar. 4 samlinger à 2 dager.

Arbeidslederskole: 4 dagers kurs for alle arbeidsledere. 2 samlinger à 2 dager.

Internal leadership