Page path:


Inspeksjon

KAEFER Energy tilbyr inspeksjonstjenester innen vedlikehold og nybygg, offshore og onshore.

KAEFER Energy har sertifiserte inspektører med FROSIO og NACE, samt sertifiserte termografører og inspektører innen isolering.

 

I kombinasjon med tilkomstteknikk utfører våre erfarne termografører og inspektører en rask og profesjonell inspeksjonstjeneste med det beste utstyret på markedet. Våre forstudier gir våre kunder verdifull rapportering av arbeidsområdets tilstand i planleggingsfasen, og er verdifullt verktøy for vurdering av arbeidsomfang og HMS-tiltak. Vi benytter også disse tjenestene internt for evaluering av utført arbeid.

Leif Tore Fredriksen

Leif Tore Fredriksen

Avdelingsleder Tilkomstteknikk

+47 901 49816