Page path:


Innovative brannisoleringsløsninger

 
18. des. 2014

Vi har i lang tid markedsført våre brannisoleringsprodukter mot relevante prosjekter i Østen. Denne satsingen har båret frukter, og KAEFER ENERGY har dette året blitt tildelt leveranser av brannproduktet ENERGY Firecover® til nybyggprosjekter som Valemon, Goliat, Knarr samt andre mindre prosjekter.

 
 

AEFER ENERGY har tidligere aldri levert så mange brannkasser som i 2014. ENERGY Firecover® er en innovativ løsning og brannkassen er utviklet og testet for å beskytte utstyr i ulike brann-scenarioer. Spesielle egenskaper ved dette produktet er hurtig installasjon og derav lave installasjonskostnader, lav vekt i forhold til alternative løsninger samt lave livsløpskostnader på grunn av utvendig kapsling av rustfritt stål som ikke trenger vedlikehold.

KAEFER ENERGY utvikler brannprodukter som markedet trenger, og oppnår både anerkjennelse og kommersiell suksess med disse produktene. Vi erfarer mer og mer at brannkasser erstatter jakkeløsninger på store vedlikehold- og modifikasjonsprosjekter som vi leverer til.

R&D

T&U avdelingen i KAEFER ENERGY har i samarbeid med Statoil, utviklet et brannisoleringssystem av tanker, hvor løsningen har mange av de samme funksjonene og egenskapene som brannkasser. Dette systemet er også brann- og eksplosjonstestet med svært gode resultater. Løsningen har fått navnet ENERGY Fireshield™, som du kan lese mer om her. Første prosjekt med denne løsningen er allerede installert på en av Statoils offshoreinstallasjoner.

Les mer om ENERGY Products™her.