Page path:


Innovasjon

KAEFER Energy bruker betydelige ressurser på innovasjon, forskning og utvikling innen våre tjenester, ofte i samarbeid med våre kunder og leverandører. Kommunikasjon med våre operatører i felt er et av våre verktøy vi benytter for å fange opp ideer og innspill med basis i deres hverdag, og er et godt grunnlag for nytenking og utvikling av grønne produkter, metoder og løsninger med forbedrende HMS-potensial, kvalitet og effektivitet. 

Våre innovasjonsprosjekter består av utvikling av nye tekniske metoder innen våre disipliner, i tillegg til å søke ny teknologi som på sikt skal øke verdiskapingen til selskapet.

KAEFER Energy har som et av våre strategiske mål at vi skal være først ute med innovative løsninger. Innovasjonsprosjekter som iverksettes skal skape kundeverdi, ved å levere på sikkerhet, kvalitet, kostnader og/eller planlegging.

ISO-fagene i endring

KAEFER Energy skal bidra til at ISO-fagene fortsetter å utvikle seg, og er i oppstartsfasen av flere spennende prosjekter innen teknologi.

 

 

 

 

Arve  Martinsen

Arve Martinsen

Leder for Innovasjon

+47 904 76046

Innovation