Page path:


HMSK & Bærekraft

HMSK & Bærekraft er KAEFER Energys viktigste fokusområde. Alle våre ansatte skal kjenne seg trygge på sin arbeidsplass og komme uskadd hjem etter dagens innsats. Vår nullfilosofi er:

Vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø.

 

Selskapspolitikk

  • Alle skal etterleve gjeldende lover og regler
  • Vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø
  • Vi skal alltid ha fokus på risikoidentifisering og tilhørende risikoreduserende tiltak
  • Alle har rett og plikt til å bryte inn i, og om nødvendig stoppe arbeid som skaper fare for liv og helse
  • Vi skal overvåke og følge opp arbeidshelsen til ansatte, og jobbe forebyggende for å hindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer.
  • Vårt arbeid og våre produkter skal til enhver tid tilfredsstille den avtalte kvalitet
  • Vi skal drive kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringssystemet
  • Vi forplikter oss til å arbeide for redusert forurensing

Sertifiseringer
KAEFER Energy er sertifisert i henhold til: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

KAEFER Energys styringssystem oppfyller kravene i norske lover og forskrifter. Selskapet er prekvalifisert i EPIM som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.

Sertifikater

ISO 45001 - Helse- og sikkerhetsstyring