Page path:


Fagbrev

Fagbrev er dokumentasjon og anerkjennelse på faglig tyngde innen våre fag. Ved å ta fagbrev tilegner en seg spisskompetanse, både teoretisk og gjennom arbeidserfaring, som åpner dører både for karriereutvikling og videre studier.

 

 

Et fagbrev gir trygghet og muligheter 

 

Etter to år i lære (3 år for isolatører), eller etter fem år i faget med relevant praksis kan du gå opp til teoretisk og praktisk fagprøve.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamen er landsomfattende og avholdes til fastsatt dato to ganger i året, sammen med andre fag i et gitt lokale. Eksamen kan også avlegges som muntlig prøve samme dag som skriftlig. Dette må da søkes om, og avklares på forhånd.

Praktisk fagprøve

Praktisk fagprøve må en melde seg opp til etter å ha bestått teoretisk eksamen. Tidspunkt for den praktiske prøven settes opp som ønske på oppmeldingen og avklares nærmere med den lokale prøvenemden. Prøven kan gjennomføres hele året. Utførelse kan foregå på selve arbeidsplassen. Sensor er alltid ekstern. Den praktiske fagprøven er begrenset til en arbeidsuke på 37,5 timer.