Page path:


Ett år uten medisinske skader på Equinor ISO Offshore-kontrakten.

 
23. sep. 2019

Det er gledelig å meddele at KAEFER Energy har svært gode HMS-resultater for året 2018 og frem til den denne dato. Vi har hatt en fantastisk utvikling hvor vi har eliminert alvorlige hendelser og unngått medisinsk behandlingsskader. Akkumulert siste 12 måneder er det registrert kun tre førstehjelpsskader på hele Equinor ISO-kontrakten. Dette er resultater vi kan være meget stolte av.

 
 

I like stor grad som vi ønsker å feire og markere den fantastiske utviklingen på det gode HMS-arbeidet, er det viktig at vi opprettholder fokuset framover. Derfor er det utarbeidet en mini-kampanje som alle involverte på Equinor ISO-kontrakten skal løse i grupper. Målet med kampanjen er at vi oppsummerer hva vi er gode på, og som gjør at vi har utviklet oss i riktig retning, samt hva skal til for at HMS-resultatet forblir bra i også i fremtiden.

Takk til alle som daglig bidrar til det gode HMS-arbeidet, og en ekstra takk til utførende personell i den spisse enden som gjør en fantastisk jobb både med tanke på HMS og produksjon.

Jens Tolås
Direktør Offshore-prosjekter

 
 
kake