Page path:


Etikk, etterlevelse og bærekraft

I KAEFER Energy skal alle aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og interne retningslinjer for etikk. Det er hver enkelt sitt ansvar å etterleve dette.

Etikk og etterlevelse
Interne retningslinjer er beskrevet i følgende dokumenter:

  • Etiske retningslinjer
  • KAEFER Code of Business Conduct

 

Leverandører

KAEFER Energy skal sikre etterlevelse i hele leverandørkjeden. Det er implementert prosesser for godkjenning og oppfølging av alle leverandører. Disse skal dessuten fylles ut og hvis beløp over NOK 100.000, skal KAEFER Energys Supplier Declaration signeres, for å sikre bevissthet, kunnskap og etterlevelse.

Bærekraft
KAEFER-konsernet er opptatt av bærekraftig utvikling og utarbeider i den forbindelse årlige Sustainability Reports. Last ned rapport her.

Per Steinkopf

Per Steinkopf

Direktør HMSK & Risiko

+47 926 03881

LinkedIn Profile

Compliance