Page path:


Equinor har tildelt KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet.

 
21. mai 2019
Stavanger, Norway

Equinor har tildelt KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet.

Det nye arbeidsomfanget vil ha en verdi på over 700 millioner, og omfatter blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas & klatring, overflate¬behandling og passiv brannbeskyttelse.

 
 

Leveransen vil dekke alle de fem Johan Sverdrup installasjonene, og vil i tillegg til ISO-vedlikehold også inkludere ferdigstillelsesarbeid knyttet til innfasing av prosjektets fase 2. Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner. 

- Vi er utrolig glade i dag, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol. - Dette er en strategisk svært viktig tildeling for KAEFER Energy, og et bevis på at Equinor anerkjenner vår innsats og de resultater vi oppnår. Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester, der mulig økning av arbeidsomfanget betinger gode prestasjoner og resultater under eksisterende rammeavtale. KAEFER Energy har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå sine mål; sterke HMS resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet. Med de resultater som er oppnådd hadde vi derfor forhåpninger til at vi skulle være en sterk kandidat for Johan Sverdrup arbeidet. Equinor har ved flere anledninger gitt KAEFER Energy anerkjennelse for å være en av de leverandørene som presterer best. Bjørshol er både stolt og ydmyk, og vil understreke at KAEFER Energy sine ansatte, bedriften og Equinor er, hver for seg og sammen, er avgjørende bidragsytere i den forbedringsreisen som har funnet sted de seneste årene, - det som har muliggjort denne tildelingen.

- Dette har vært en spennende, konstruktiv og god tilbudsprosess, sier direktør for forretningsutvikling Sigve Aabø, og vi synes det er fantastisk at vi nå kan legge Johan Sverdrup feltet inn i vår portefølje for Equinor med en varighet ut 2030. Vi har brukt all vår erfaring og kunnskap i å foreslå løsninger vi mener vil tjene Equinor på en god måte, også i et langsiktig perspektiv. Summen av leveranser til Equinor, som i tillegg til offshoreinstallasjonene også inkluderer vedlikehold på Kårstø og Mongstad, er omfattende og særdeles viktige for KAEFER Energy. Vi anser denne tildelingen som en solid anerkjennelse fra Equinor, avslutter Aabø.

Credit-EquinorEquinor-Try_JS_4k