Page path:


ENERGY Turnbed®

ENERGY Turnbed® er en vendbar seng utviklet av KAEFER Energy.  En av fordelene med den vendbare sengen er at antall sengeplasser økes ved at hver seng blir til to komplette senger. Løsningen er enkel og kostnadseffektiv, med god funksjonalitet og komfort:

  • Mekanisk konstruksjon med få deler. Verken strøm eller lufttrykk er nødvendig
  • Sengen kan snus på sekunder
  • Minsker behovet for å skifte sengetøy hver morgen og kveld = mindre vask av sengetøy
  • Størrelse, samt farge kan tilpasses


Bruksområder for ENERGY Turnbed®
Egnet på arbeidsted med begrenset plass eller ved skiftarbeid. Typiske områder kan være offshore-installasjoner, rigger, skip, brakker, vaktrom etc.

ENERGY Turnbed®
Hver seng er to komplette senger - sengen kan snus på sekunder.
ENERGY Turnbed®
Oddgeir Samuelsen

Oddgeir Samuelsen

Avdelingsleder Produksjon - Bryne

Mobile: +4790998590