Page path:


ENERGY SonicBarrier®

Maskiner og utstyr skaper betydelig støy under drift. Enkelte områder er utsatt for høy støyrisiko som gjør at personell kun kan tilbringe begrenset med tid i det støyutsatte området. 

ENERGY SonicBarrier® medvirker til reduksjon av helserisiko, imøtekommer ulike restriksjoner fra myndigheter, i tillegg til forlenget arbeidstid i risikosonen. 

ENERGY SonicBarrier® er et enkelt og fleksibelt støyreduserende system, som kan leveres både som midlertidig- og/eller permanent løsning.

  • Effektiv lydisolasjon forbedrer arbeidsmiljøet
  • Lavere støynivå gir ansatte muligheten til å konsentrere seg, og kommunisere mer effektivt
  • Lavere støynivå bidrar til økt sikkerhet, effektivitet og trivsel
  • Løsningene er grundig testet og dokumentert
ENERGY SonicBarrier®
Christian Heggelund

Christian Heggelund

Prosjektleder, Lokalt marked

+47 473 82544

ENERGY SonicBarrier®
Bildet viser det monterte systemet - fratrukket.
ENERGY SonicBarrier®
Bildet viser det monterte systemet - trukket for.
ENERGY SonicBarrier®
Systemet er fleksibelt, og kan bygges både som et midlertidig eller permanent arrangement.